UWAGA II ROK

 

 

W dniach 25 i  26 marca 
odbędą się zapisy na seminaria dyplomowe

 – telefonicznie bądź osobiście w Dziekanacie.

 

Poniżej zamieszczamy wykaz Promotorów

wraz z problematyką, ułatwiającą zapisy na seminarium.

 
 

 

Dr Paulina Filip

Rachunkowość zarządcza. Analiza sprawozdań finansowych. Rachunkowość sektora publicznego i instytucji bankowych.

 

 

Dr Tadeusz Matuszkiewicz

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstw. Klastry i regionalne systemy innowacyjne. Konkurencyjność i innowacyjność regionów Rynek pracy.

 

 

Dr Wojciech Pająk

Zarzadzanie strategiczne. Zarzadzanie operacyjne. Zarzadzanie produkcją. Logistyka.

 

 

Dr Andrzej Skowron

Finanse samorządu terytorialnego. Gospodarka komunalna. Ekonomia integracji europejskiej. Marketing.

 

 

Dr Marek Mróz

     Gospodarka i administracja publiczna. Źródła finansowania działalności gospodarczej. Inwestycje zagraniczne. Współpraca transgraniczna.

 

ZAPISY DO PROMOTORÓW 2022


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne