II spotkanie Rektorów Szkół Wyższych z Podkarpacia w Kampusie Zalesie – Uniwersytetu Rzeszowskiego 03 grudnia 2013 roku

II spotkanie Rektorów Szkół Wyższych z Podkarpacia

Dnia 3 grudnia 2013 roku w Kampusie Zalesie – Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się II spotkanie Rektorów Szkół Wyższych z Podkarpacia, któremu przewodniczył Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko. W spotkaniu wzięło udział 14 rektorów szkół wyższych z naszego regionu. Podczas spotkania Rektorzy rozmawiali o przyszłości Szkolnictwa Wyższego w województwie podkarpackim oraz koncepcji wspólnych Juwenaliów w Rzeszowie i na Podkarpaciu. W obradach uczestniczył również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Jan Burek, który mówił o założeniach do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w aspekcie szkół wyższych”, jak również poinformował o tym, że w budżecie wojewódzkim są pieniądze na stypendia doktoratów.
Zwieńczeniem obrad było oficjalne ukonstytuowanie się Porozumienia Rektorów Podkarpackich Szkół Wyższych.
Rektorzy ustalili, że będą się spotykać raz w roku. Kolejne spotkanie odbędzie się na Politechnice Rzeszowskiej


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana