39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY

 
 Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego
w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu 1. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.
 2. Złożenie indeksu i kart egzaminacyjnych z wszystkimi wymaganymi wpisami, w celu weryfikacji zaliczenia  przedmiotów objętych programem studiów (co najmniej na trzy dni przed obroną pracy licencjackiej).
 3. Zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 15 tygodni.
 4. Złożenie w Dziekanacie (po akceptacji promotora – wersja ostateczna) oprawionych dwóch egzemplarzy pracy licencjackiej oraz jeden egzemplarz przeznaczony do archiwizacji wydrukowany obustronnie, czcionką 10 Times New Roman, pojedynczy odstęp, wszystkie marginesy 2,5 [cm] a także opisanej płyty CD -opis powinien zawierać:

Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
TYTUŁ PRACY LICENCJACKIEJ


 1. Uregulowanie zobowiązań finansowych oraz przedłożenie Obiegówki w Dziekanacie (potwierdzenie rozliczenia finansowego można uzyskać w kwesturze pok. 37. I piętro)
 2. Dokonanie opłaty za egzamin dyplomowy zgodnie z § 26 Regulaminu zasad odpłatności za studia w WSGiZ w Krakowie.
 3. Zwrot legitymacji studenckiej.
 4. Obrona pracy licencjackiej zgodnie z § 42 pkt.1 Regulaminu studiów w  WSGiZ  w Krakowie powinna odbyć się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy licencjackiej.


Warunki otrzymania dyplomu.
 1. Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
 2. Złozenie w Dziekanacie czterech zdjęć 
  o wymiarach 4.5 [cm] x 6.5 [cm].
-----------------------------------------------------------------------------------------

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

z przedmiotów podstawowych  i kierunkowych (pobierz plik)


Informacje dodatkowe i pliki do pobrania
  
 


 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego