39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ekonomii w MielcuWYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ EKONOMII W MIELCU

Ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel.17 773 53 50, fax 17 773 53 58
tel. dziekanat 17 773 53 50

Nr konta:
Bank BPH S.A. Oddział Mielec
Nr 77 1060 0076 0000 4021 8000 5251


e-mali: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
dziekanat@wsgiz.mielec.pl
 
W bieżącym roku akademickim proponujemy:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
KIERUNEK EKONOMIA

SPECJALNOŚCI i SPECJALIZACJE:
 
 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika Zarządzania Firmą i Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji i Usług Logistycznych

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE
 • Zarządzanie Projektem
 • Zarządzanie Personelem
 • Zarządzanie Oświatą  z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem – studia Menedżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i Finanse (dla zaawansowanych)
TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE
 • Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego