39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php
 
XII Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 za nami…


Szanowni Państwo,

W dniu 8 października 2010 roku zainaugurowaliśmy XII Rok Akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Wydziału Ekonomii w Mielcu.

 Oficjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 rozpoczęła się o godz. 12.00 w Auli Uczelni. Wśród wybitnych gości zaproszonych na inaugurację roku byli m.in.: Senator  RP - Pan Władysław Ortyl, Prezydent Mielca – Pan Janusz Chodorowski, Kierownik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Mielca Pan Józef Witek, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Pan Marek Paprocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Pan Adam Chrabąszcz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Stanisław Stachowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Stanisław Tomza, Dyrektor Oddziału ARP zarządzającą SSE EURO-PARK MIELEC Pan Mariusz Błędowski, Kierownik działu Promocji SSE Pani Małgorzata Hoszowska, Prezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Zdzisław Klonowski, Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Pan Grzegorz Król oraz wieloletni Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Pan Władysław Stala.

Podczas uroczystej inauguracji gościliśmy także naszych kolegów nauczycieli i dyrektorów szkół średnich, tj.: Dyrekcję Zespołu Szkół Ekonomicznych Panią Teresę Ciszek, Panią Annę Zawrzykraj, Panią Martę Mysonę, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pana Jana Myśliwca, Dyrektora Mieleckiej Szkoły Biznesu Pana Janusza Kotarbę, Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego Pana Zbigniewa Witek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Pana Stanisława Starzyka, z którymi od wielu lat współpracujemy, kontynuując edukację absolwentów z tych szkół na naszej uczelni.

Uczelnia gościła także dyrektorów spółek, firm i instytucji mieleckich, a także komendantów służb mundurowych, którzy wspierają naszą uczelnię, poprzez zatrudnianie naszych studentów i absolwentów, udostępnianie im materiałów do prac dyplomowych oraz przyjmowanie ich na praktyki i staże.

 W planie tegorocznej inauguracji roku znalazły się m.in.:

 • Gaude Mater Polonia
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora doc. dr Wacława Nelca
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Gaudeamus Igitur
 • Wręczenie wyróżnień najlepszym absolwentom WSGiZ w roku akademickim 2009/2010
 • Przemówienie Przedstawiciela Samorządu Studenckiego
 • Wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. Andrzeja Pruska na temat: „Programowanie rozwoju Unii Europejskiej w Strategii EUROPA 2020”

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 na ręce J.M. Pana Rektora Doc. dr Wacław Nelca złożyli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pani Prof. Barbara Kurdycka 
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pan Tomasz Poręba 
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Krystyna Skowrońska 
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Krzysztof Popiołek 
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego - Pan Zygmunt Cholewiński 
 • Wojewoda Podkarpacki - Pan Mirosław Karapyta 
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu - Dr hab. Kazimierz Jeremczuk 
 • Rektor Politechniki Rzeszowskiej - Prof. dr hab. inż..Andrzej Sobkowiak 
 • Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli -  Doc. dr inż. Janusz Bec 
 • Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu - Pani Teresa CiszekMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego