39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Kadra naukowo-dydaktyczna
 

 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

PROF. DR HAB. ANDRZEJ PRUSEK
  DR MAREK MRÓZ
 - Polityka gospodarcza
 - Ubezpieczenia i reasekuracja
 - Restrukturyzacja i biznes plan firmy
 - Metody wyceny projektów gospodarczych
 - Strategie rozwoju regionalnego i społecznego
 - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 - Rynki kapitałowo-pieniężne
 - Gospodarka i finanse samorządowe
 
PROF.  DR HAB.
ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
 DOC.  DR ZYGMUNT NOWAK
 - Statystyka i informatyka gospodarcza
 - Ekonometria
 - Prognozowanie i symulacje
 - Finanse publiczne
 - Polityka społeczna i ekonomiczna UE
 - Finanse i bankowość
 - Specjalne Strefy Ekonomiczne
 - Narodowy Plan Rozwoju
PROF. DR HAB. ZBIGNIEW ZIOŁO DR PAULINA FILIP
 - Polityka regionalna
 - Geografia ekonomiczna
 - Rachunkowość przedsiębiorstw
 - Rachunkowość sektora publicznego
 - Budżeting
 - Rachunkowość podatkowa
 - Rachunkowość finansowa
 PROF. DR HAB. JÓZEF SALA PROF.  DR HAB. KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
  - Marketing
  - Euromarketing
  - Marketing usług turystycznych

- Mikroekonomia
 - Makroekonomia
 - Polityka społeczna

 
DR TADEUSZ MATUSZKIEWICZ DR MARTA POMYKAŁA
- Narodowe i regionalne systemy innowacyjne
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
 - Prawo gospodarcze
 - Elementy prawa 
DR HAB. KRZYSZTOF BROŃSKI DR WOJCIECH JABŁOŃSKI
 - Historia gospodarcza
 - Historia mysli ekonomicznej
- Matematyka finansowa
DR ANDRZEJ SKOWRON DR WOJCIECH PAJĄK
- Współczesne szkoły ekonomiczne
- Etyka biznesu a własność intelektualna
- Techniki twórczego myślenia
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w   administracji
- audyt wewnętrzny w doskonaleniu administracji
- techniki twórczego myślenia
- globalizacja procesów logistycznych
DR BOGDAN OSTROWSKI

- Lean managementMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego