39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


konfer
Konferencja naukowa pt.:"Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski".


W dniach 17-18 stycznia, w nowej siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 1, odbyła się konferencja naukowa pt.:” Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski”.

W konferencji wzięli udział naukowcy z wiodących polskich ośrodków akademickich. W pierwszym wystąpieniu prof. Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał strukturalne uwarunkowania kryzysu w UE i ich wpływ na sytuację w Polsce. Kolejny prelegent – prof. Andrzej Prusek - przedstawił implikacje kryzysu dla wspólnotowej polityki spójności, natomiast prof. Zbigniew Zioło zarysował wpływ kryzysu na kształtowanie się polskiej przestrzeni gospodarczej. Kolejne wystąpienie dotyczące działań antykryzysowych w zakresie aktywności gospodarczej podejmowanych w Polsce i w innych krajach europejskich wygłosił doc. dr Wacław Nelec, zaś doc. dr Andrzej Skowron określił wpływ kryzysu strefy euro na zakłócenia równowagi zewnętrznej i wewnętrznej państw strefy.

W kolejnych wystąpieniach dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentowała postawy krajów UE wobec kryzysu w strefie euro, prof. Stanisław Lis i Justyna Kątnik-Prokop przedstawili analizę empiryczną deficytu i długu publicznego w krajach UE. Podczas ostatniej sesji plenarnej konferencji dr Danuta Golik i Kinga Szmigiel przedstawiły analizę rozwoju odnawialnych form energii w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, natomiast Tadeusz Matuszkiewicz omówił sytuację polskiego przemysłu obronnego na tle sytuacji w branży w skali światowej.

Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja dotycząca różnych aspektów ekonomicznych związanych z kryzysem. W dyskusji, poza prelegentami, udział wziął również senator Władysław Ortyl, który odniósł się do roli funduszy unijnych w okresie spowodowanego kryzysem spowolnienia gospodarczego.
Uczestnicy konferencji wzięli także udział w wizycie studyjnej w firmie Kirchhoff.
TM

fotogaleria


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego