39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php

 

 
 

20-21 czerwca 2014 r.
MIELEC


patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław OrtylMiejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec

Cel konferencji
Celem konferencji jest rozpoznanie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczych Polski w warunkach integracji europejskiej oraz nakreślenie kierunków działań polityki ekonomiczno-społecznej w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020.
 
Ramowy Program Konferencji

20 CZERWIEC  – I dzień obrad

16.00  Otwarcie konferencji przez JM Rektora doc. dra Wacława Nelca oraz Prof. dra hab. Andrzeja Pruska

16.15 - I sesja plenarna – prowadzący prof. dr hab. Zbigniew Zioło 

 • prof. dr hab. Jerzy  Żyżyński – Uniwersytet Warszawski
  Specyfika budżetu instytucji publicznej i jej skutki organizacyjne
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Perspektywy rozwoju Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwojowych
 • prof. dr hab. Stanisław Lis -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Konkurencyjność wymiany handlowej Polski w Unii Europejskiej17.30 -   II sesja plenarna  – prowadzący doc. dr Wacław Nelec

 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
  Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej
 • dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Kontrowersje wobec antykryzysowych działań Unii Europejskiej
 • dr Dariusz Żmija - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Przekształcenia strukturalne w polskim rolnictwie w latach 2002-2010
 • dr Joanna Kudełko - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Perspektywy rozwoju procesów konwergencji polskich regionów w okresie integracji europejskiej
 • mgr Kinga Szmigiel – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na polski rynek pracy

19.00 dyskusja

 
21 czerwiec – II dzień konferencji


9.00   III sesja plenarna -  prowadzący prof. dr hab. Andrzej Prusek

 • doc. dr Danuta Golik, - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji europejskiej
 • doc. dr Wacław Nelec - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
  Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy subregionu mieleckiego w latach 2007-2012
 • mgr Justyna Kątnik-Prokop -  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE


10.30 - 10.45 dyskusja

10.45 Podsumowanie konferencji

 


Referaty o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wyd. proszę składać u organizatorów do dnia konferencji. Przedstawione referaty zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji zewnętrznej.

Rada Naukowa Konferencji:

 • Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
  Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
  Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław Lis
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Organizatorzy Konferencji
 
Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 2935360, fax 12 2935985

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania,

Wydział Ekonomii w Mielcu
ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel. 17 773-53-50 fax. 17 773-53-58
email: wsgiz@wsgiz.mielec pl
Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Andrzej Prusek
Doc. dr Wacław Nelec
Dr Joanna Kudełko
Mgr Anna Groele


 


 


 

   


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego