39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


 SEMINARIA I KONFERENCJE NAUKOWE
23 czerwca 2005 roku
Ogólnopolska konferencja naukowa nt.
"Szanse polskich samorządów w warunkach integracji europejskiej"
tematy konferencji:
 
Leszek Deptuła

„Województwo Podkarpackie – bilans korzyści członkowstwa w Unii Europejskiej” Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Prof. Zioło

„Europejskie uwarunkowania rozwoju regionu podkarpackiego” Prof. dr hab. Zbigniew Zioło  

Józef Smaczny

„Integracja europejska na poziomie powiatu mieleckiego” Józef Smaczny - Starosta Powiatu Mieleckiego

Prof. Stanisław Wydymus

„Potencjał i efekty bazy rozwojowej Unii Europejskiej” Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Rektor WSZ w Rzeszowie

Prof. Andrzej Prusek
„Nowe uwarunkowania rozwoju polskich regionów w warunkach integracji europejskiej w latach 2007-2013” Prof. dr hab. Andrzej Prusek – Rektor WSGiZ w Mielcu

Monika Szczodry
 
„Korzyści z funduszy Unii Europejskiej dla Gminy Miejskiej Mielec” mgr Monika Szczodry Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta
 
„Proces dostosowawczy polskiego sektora banków spółdzielczych do warunków Unii Europejskiej”
Prof. dr hab. Józef Sala, mgr Marcin Szota
 
„Skuteczność aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy – na przykładzie powiatu jasielskiego”
Prof. WSGiZ dr hab. Kazimierz Zieliński

„Determinanty działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego woj. Podkarpackiego w latach 1999-2004” mgr Tadeusz Matuszkiewicz

Anna Groele i Ewa Węcowska
„Związki międzygminne jako szansa rozwoju gmin - na przykładzie Związku Komunalnego Wisłok” mgr Anna Groele, mgr Ewa Węcowska


„Znaczenie sektora MSP w rozwoju społeczno - gospodarczym regionu podkarpackiego
w warunkach integracji europejskiej” mgr Wacław Nelec

„Diagnoza i ocena kapitału ludzkiego woj. Podkarpackiego na tle Polski” lic Bożena Maziarz

„Wykorzystanie funduszy unijnych w inwestycjach na terenie gminy Borowa” Elżbieta Jarosz, Sylwia Dziadzio, Koło Naukowe Euro-gospodarka i Strategie Rozwoju w WSGiZ
 
Studentki WSGiZ

Fundusze strukturalne w gminie Mielec” Aneta Słabocha, Lidia Róg, Jolanta Krupa, Koło Naukowe Euro-gospodarka i Strategie Rozwoju w WSGiZ


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego