39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelniDnia 9 czerwca 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej BronisBaw Komorowski
w Belwederze wrczyB akt nadania tytuBu Profesora Nauk Ekonomicznych
Panu Andrzejowi SokoBowskiemu.


Serdecznie gratulujemy i |yczymy dalszych sukcesw naukowych i dydaktycznych!
 
Wicej informacji na ten temat dostpne s na stronie internetowej:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,811,uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesow.html

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego