39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Cel studiów
Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób uczestniczących w zarządzaniu środowiskiem, w związku ze zmieniającym się podejściem do tego zagadnienia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, a także nowymi przepisami prawa i wynikającymi z nich kompetencjami i obowiązkami administracji. Studia umożliwią również nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowań do wdrażania, implementowania oraz kontrolowania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. Celem ukończenia studiów jest także przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego na jedno z poniższych stanowisk: specjalisty ds. systemu zarządzania środowiskowego, pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego, audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego lub menedżera zarządzania środowiskowego.

Profil słuchacza
Studia adresowane są do obecnych i przyszłych urzędników służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji państwowej i samorządowej, instytucji ochrony środowiska, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych a także absolwentów wyższych uczelni mających w perspektywie takie zatrudnienie.

Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego