39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, opartego na obszernej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, zagadnień techniczno-budowlanych, funkcjonowania pośrednika w obrocie nieruchomości na rynku. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. nr 117, poz. 786). Poszczególne bloki tematyczne studiów odpowiadają w pełni wspomnianemu programowi.  

Profil słuchacza
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób zamierzających wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami są niezbędnym warunkiem i pierwszym krokiem do zdobycia licencji państwowej. Dają uprawnienie do rozpoczęcia praktyk zawodowych, będących kolejnym wymogiem w procesie kwalifikacyjnym dla kandydatów do zawodu pośrednika. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, oraz ukończenie praktyk zawodowych jest podstawą do ubiegania się o nadanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, w trybie obecnie obowiązującym.
Oferta studiów jest kierowana do osób zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w rynku nieruchomości w charakterze pośredników w obrocie. Uczestnikami studiów mogą osoby z wyższym wykształceniem (studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie), zamierzające ubiegać się o licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Cena:
Cena studiów: 3800 zł.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego