39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Cel studiów

Celem studium jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych oraz wyceny podmiotów gospodarczych. Studium ma na celu przygotowanie uczestników do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego w zdobywaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego a więc do praktyk zawodowych i egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną. Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz. U. nr 117, poz. 786).  

Profil słuchacza
Studia Podyplomowe z zakresu Szacowania Nieruchomości przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami tylko takie osoby, po ukończeniu studiów podyplomowych i odbyciu rocznej praktyki zawodowej, mogą przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego.
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 216 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Cena:
Cena studiów: 3600 zł.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego