39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA ZAAWANSOWANYCH

Cel studiów

Studia te mają na celu zaktualizowanie oraz poszerzenie dotychczas posiadanej przez Słuchaczy wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Ponadto pozwalają Słuchaczom na zapoznanie się z aktualnymi zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Program studiów dostosowany jest do zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Profil słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów jak również dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne biura rachunkowe. Absolwenci, którzy posiadają – między innymi – trzyletnią praktykę w księgowości, mają możliwość ubiegania się o świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez potrzeby zdawania egzaminu.
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Cena:
Cena studiów: 3000 zł.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego