39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problemami związanymi z przygotowaniem programów rozwoju regionalnego i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem programowania strategicznego. wyeksponowane zostały kwestie decydujące o jakości procesu programowania, m. in. znajomość różnych koncepcji rozwoju regionalnego, alternatywne założenia wyjściowe budowy programów, instrumentarium realizacyjne. Przedmiotem zajęć są też procedury programowania rozwoju regionalnego stosowane w unii europejskiej.

Profil słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę teoretyczną oraz warsztatową w zakresie całości procesu przygotowywania opracowań projekcyjnych, będących podstawą zarządzania rozwojem miasta, gminy, powiatu, województwa. Dotyczy to zatem: pracowników urzędów gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich w województwach zajmujących się procesem programowania (planowania) rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, osób przygotowujących się do pracy w administracji samorządowej i rządowej w zakresie programowania rozwoju regionalnego i lokalnego. 
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Cena:
Cena studiów: 4500 zł.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego