39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, przeprowadzanej nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji, a zarząd poszukuje metod wzrostu jego wartości. Studia mają charakter interdyscyplinarny, pokazują proces restrukturyzacji jako elementu rozwojowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Studia przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami.    

Profil słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. 

Program studiów
 1. Blok – nadzór w przedsiębiorstwie
  • Controlling operacyjny przedsiębiorstwa
  • Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
  • Nadzór korporacyjny
  • Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia
 2. Blok – rachunkowość i finanse
  • Rachunkowość zarządcza i podatkowa
  • Analiza projektów inwestycyjnych
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
 3. Blok – Zagadnienia prawne
  • Elementy prawa pracy
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
  • Transformacje podmiotów gospodarczych
  • Wywiad gospodarczy
 4. Blok – zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Public relations
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw – istota i przesłanki
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
  • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Analiza sektorów i konkurencji
  • Techniki negocjacji
  • Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa
  • Systemy zarządzania poprzez jakość (ISO)
 5. Business English
 6. Przedmiot do wyboru
 7. Seminarium dyplomowe
   
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.
 
Cena:
Cena studiów: 5300 zł.
w tym opłata wpisowa 200 zł


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego