39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
SOCJOTERAPIA
 
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć specjalistycznych – socjoterapeutycznych z uczniami z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne, w myśl Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 2013 r. poz. 532, paragraf 13. - 3 semestry

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 364 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.

Cena studiów:

1300 zł. za semestr.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego