39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA
 
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji dla: placówek terapeutycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo - resocjalizacyjnych, zakładów karnych, policji, oraz organizacji zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, jak i byłym skazanym a także innych instytucji rządowych i pozarządowych, powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji.


Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.


Cena studiów:

1300 zł. za semestr.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego