39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
KOSMETOLOGIA STOSOWANA
 
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych, umiejętności wykonywania makijażu i stylizacji, sposobów pielęgnacji ciała, obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych. Wysoka jakość studiów gwarantuje słuchaczom sukces na rynku pracy. – 2 semestry
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zgodnie z artykułem 16.1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, może także być zatrudniona na stanowisku opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 357 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.

Cena studiów:

1300 zł. za semestr.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego