39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z METODYKĄ NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO
 
Czas trwania: 4 semestry
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne za semestr: 1560 zł
Adresaci studiów:
Studia kierowane są do:
a) absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
b) nauczycieli języka angielskiego

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, oddziałach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskane kwalifikacje umożliwią słuchaczom zorganizowanie działalności pedagogicznej w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej, takich jak: domowe przedszkole, punkt przedszkolaka, klub przedszkolaka. Jednocześnie celem studiów podyplomowych jest przygotowanie metodyczne do nauczania j. angielskiego w klasach młodszych, przedszkolu; przygotowanie uczestników do zdobycia wskazanych kompetencji (Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli paragraf 28a), niezbędnych do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu FCE – B2.
Wymagane dokumenty:
•    kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
•    jedną fotografie
•    dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis nie kopia)
•    kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
•    kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego