39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
METODYKA NAUCZANIA J. ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
 
Czas trwania: 3 semestry, 300 godzin + 60 godzin praktyki, zjazdy sobotnio – niedzielne;
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne za semestr: 1400 zł
Adresaci studiów:
Studia kierowane są do:
a) wykwalifikowanych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
b) nauczycieli języka angielskiego
c) absolwentów studiów I i II stopnia w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I – III szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania wczesnego języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III. Program studiów obejmuje problematykę prawidłowości przyswajania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metod oraz zasad nauczania języka angielskiego. Organizowane będą warunki do rozwijania kompetencji, niezbędnych do planowania zajęć oraz ich prowadzenia z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrany materiał językowy oraz metody nauczania.
Wymagane dokumenty:
•    kwestionariusz osobowy – druk do pobrania – plik PDF
•    jedną fotografie
•    dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis nie kopia)
•    kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
•    kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowejMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego