39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Cel studiów
Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, przedszkolach jak również placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Studia mają także przygotować słuchaczy do opracowywania wniosków z funduszy unijnych.
    Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).


Profil słuchacza
Studia kierowane są do osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, aplikowania i zarządzania funduszami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej.
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 274 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.

Koszt studiów
Opłata wpisowa – 150 zł.
Czesne za semestr -1500 zł.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego