39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPORTEM

Cel studiów
Studia, których program wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego sposobu kierowania instytucjami o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym. Łączenie wiedzy z zakresu tych dziedzin pozwala na wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem obiektami sportowymi, marketingiem sportowym, a także uczy jak samodzielnie prowadzić działalność w zakresie sportu, rekreacji, animacji.
W dobie przygotowań do organizacji w Polsce EURO 2012 zdobycie takich wysokich kwalifikacji może gwarantować osiągnięcie sukcesu. Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe.

Profil słuchacza
Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych, zwłaszcza kierunków wychowania fizycznego, pedagogiki, administracji, socjologii i ekonomii, zarządzający klubami i obiektami sportowymi różnych dyscyplin sportu a także ich pracownicy. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy na temat organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi. Absolwenci studiów będą przygotowani do zarządzania w tychże instytucjach jak również do kierowania i zarządzania organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 240 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego