39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZDROWIE PUBLICZNE I SRODOWISKOWE

Cel studiów
Nabycie, przez osoby nie wykonujące zawodów medycznych, wiedzy teoretycznej i praktycznej z powyższej dziedziny oraz pogłębienie bądź uzupełnienie wiedzy osób wykonujących zawody medyczne.  Studia mają umożliwić słuchaczom zdobycie umiejętności pozwalających odgrywać kluczowe role we wszystkich procesach związanych z ochroną, promowaniem, i przywracaniem zdrowia populacji jako całości oraz profilaktyką
i rehabilitacją poszczególnych osób.

Profil słuchacza
Studia podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego i środowiskowego skierowane są do absolwentów studiów wyższych, szczególnie do osób zajmujących kierownicze i wykonawcze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach opieki społecznej w zakresie realizacji świadczeń, w administracji instytucji i jednostek rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego, w jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska, w administracji jednostek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, publicznych i niepublicznych instytucjach promujących zdrowy styl życia.
 
Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program studiów obejmuje 220 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego