39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
W RAMACH PODPISANEJ UMOWY Z TARNOWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE:
INFORMACJE OGóLNE
 

Organizatorem trzy semestralnych studiów podyplomowych jest Tarnowska Szkoła Wyższa we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Wykłady poprowadzą głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz praktycy życia gospodarczego. Program, materiały do zajęć oraz zaświadczenia i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zapewnia Tarnowskiej Szkoły Wyższej. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria odbywać się będą w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Warszawskiej 1.

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji na Studia Podyplomowe udziela Dziekanat uczelni pod numerem 17 773-53-50

 e-mail: studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


Wszelkie opłaty za studia podyplomowe kwalifikacyjne pedagogiczne organizowane przy współpracy z TARNOWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ
prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
 
NR.KONTA:
65 1240 5194 1111 0010 6001 7739Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego