39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


pliki.php
 PLIKI DO POBRANIA

Formularze rekrutacyjne
Wnioski i zaczniki do stypendiw
 • Wniosek o stypendium socjalne (zal1a.doc) (zal1a.pdf)
 • Wniosek o stypendium z tytułu niepełnosprawności (zal1b.doc) (zal1b.pdf)
 • Wniosek o zapomogę losową (zal1c.doc) (zal1c.pdf)
 • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zal1d.doc) (zal1d.pdf)
 • Załącznik 2 - Oświadczenie (zal2.doc) (zal2.pdf)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące ryczałtu i karty podatkowej (zal3.doc) (zal3.pdf)
 • Załącznik 4 - Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zal4.doc) (zal4.pdf)
 • Załącznik 5 - Oświadczenie Dotyczące sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w przypadku wykazania dochodu niższego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie studenta (zal5.doc) (zal5.pdf)
 • Załącznik 6 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  (zal6.doc) (zal6.pdf)
 • Załącznik 7 - Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium na kolejny semestr- (zal7.doc) (zal7.pdf)
Wzory pism / poda do dziekana
Inne
 • metody wyceny projektów gospodarczych - podręcznik KE (CBA) - (cba.pdf)
 • technika pisania pracy licencjackiej (pobierz)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego