39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

I zajęcia na III semestrze studiów podyplomowych
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
odbędą się w sobotę 18.11.2017 r. od 09.00 – 13.00 z mgr G. Skrzekucką.
Cały harmonogram zostanie  podany wkrótce.
 
studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH
harmonogram I semestrDWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE:

formularz rekrutacyjny

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Z ELEMENTAMI WDRAŻANIA PROJEKTÓW UNIJNYCHW RAMACH PODPISANEJ UMOWY 
Z UNIWERSYTETEM EKONOMICZNYM W KRAKOWIE
DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE:
  
informacje ogólne
formularz rekrutacyjny


W RAMACH PODPISANEJ UMOWY 
Z TARNOWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ
www.tszw.edu.pl

TRZYSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE:
 
informacje ogólne
formularz rekrutacyjnyDokumenty wymagane przy zapisie:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź licejcackich lub kserokopia potwierdzona notarialnie
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kwestionariusz osobowy
  • 2 fotografie
  • ksero dowodu uiszczenia zaliczki
Dokumenty prosimy składać w dziekanacie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego