39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php
 

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.... 

22 marca 2012 roku w Auli Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy współudziale członków Komisji Rady Powiatu: Regulaminowej i Porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego miast i gmin powiatu mieleckiego.

Podczas spotkania dokonano analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającego z aktualnej oceny zagrożenia. Wiodącym tematem posiedzenia była ocena gotowości sił i środków będących w dyspozycji organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz stanu infrastruktury  melioracji do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu mieleckiego. Wspólnie dokonana została analiza problematyki powodzi - której nie da się uniknąć jako zjawiska naturalnego lecz można wpływać na jej minimalizowanie – czemu poświęcona była merytoryczna dyskusja celem wyciągnięcia kolejnych wniosków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zamieszkałych na terenach zagrożonych powodzią.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego