39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


 
Unijne Certyfikaty rozdane…

W dniu 22 czerwca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Romana Sitki w Mielcu rozdano na uroczystości zakończenia roku szkolnego certyfikaty ukończenia projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki Zarządzania w Krakowie Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Mielcu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2, Priorytetu IX POKL. Całkowity budżet projektu wyniósł 257 688,41 zł w tym 34 980,00 wkład własny. Projekt „Matematyka i ekonomia na bank” był realizowany w okresie od 01.04.2010r. – 30.06.2011r.

Uczniowie trzecich klas Technikum Ekonomicznego otrzymali bezpłatną wiedzę i znacząco wzbogacili własne umiejętności z zakresu: bezstresowych form nauczania, języka angielskiego w ekonomii, programów komputerowych stosowanych w ekonomii, egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matematyki na maturze. Uczestniczyło w nim w ramach porozumienia między szkołami 48 beneficjentów pochodzących z obszarów o utrudnionym dostępie do edukacji (obszary wiejskie, młodzież z rodzin biednych, półsieroty). Możemy mówić o bardzo dużym sukcesie tego przedsięwzięcia. Fakt 100 procentowego uczęszczania młodzieży na zajęcia oraz bardzo wysoka średnia ocen uzyskiwana przez nich z poszczególnych modułów jednoznacznie o tym sukcesie świadczy.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego