39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Szkolenie RODO

 
„Przygotowanie do wdrożenia RODO”
 
25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy i instytucje w krajach członkowskich są poważne, a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar.

Kogo dotyczyć będzie RODO?

Tak naprawdę wszystkich firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. Mogą to być zarówno duże korporacje – na przykład firmy ubezpieczeniowe czy instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, samorządy, uczelnie – oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jak sklep internetowy czy salon kosmetyczny.

Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.


Tematyka szkolenia:

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych – w świetle nowych regulacji prawnych

1.    Założenia organizacyjne:
a.    Uczestnicy: kadra kierownicza i inni pracownicy.
b.    Czas trwania: 9.00 – 15.00 (ok. 11.00 przerwa kawowa).
2.    Metoda zajęć: prezentacja, dyskusja.
3.    Pomoce dydaktyczne: rzutnik, pisma.

4.    Przebieg zajęć:
I.    Wstęp – opis aktualnego stanu prac legislacyjnych.
II.    Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z ochroną danych osobowych – definicje.
III.    Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych m.in.: zgodność przetwarzania z prawem, warunki wyrażenia zgody, przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
IV.    Prawa osoby, której dane dotyczą.
V.    Rozbudowa obowiązku informacyjnego, ograniczenia profilowania.
VI.    Administrator i podmiot przetwarzający - obowiązki administratora, współpraca z organem nadzorczym.
VII.    Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych - status inspektora ochrony danych, zadania inspektora ochrony danych.
VIII.    Obowiązkowa inwentaryzacja danych i wymagania związane z dokumentacją.
IX.    Bezpieczeństwo danych osobowych - Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.
X.    Kodeksy postępowania i certyfikacja.
XI.    Organ nadzorczy - właściwość, zadania i uprawnienia.
XII.    Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje - prawo do odszkodowania i odpowiedzialność, dowody naruszenia ochrony danych osobowych, ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.
XIII.    Podsumowanie dyskusja.

Trener:
mgr inż. Sławomir Cebula – wieloletni pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2008, audytor PARP podmiotów świadczących usługi rozwojowe, które uzyskały wpis do Bazy Usług Rozwojowych, emerytowany oficer Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Posiada : Certyfikat U.S. Departments of State & Homeland Security „Export & Border Security Program” – Kraków 2004, Certyfikat DNV „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością” – Katowice 2010, Certyfikat Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia „Poprawa zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” – Kraków 2014, Certyfikat nr P-00365/2017/00002298052 z dnia 29.12.2017 roku – szkolenie „Korupcja w administracji publicznej”.
Planowane terminy szkoleń:
Grupa 1 -  16 lutego 2018
Grupa 2 – 23 lutego 2018
Grupa 3 – 2 marca 2018Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
ul. Warszawska 1
39-300 Mielec


Certyfikat ukończenia szkolenia zostanie wydany przez
Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania, Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu


Organizator:

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
ul. Warszawska 1
39-300 Mielec
tel. 17 773 53 50
e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl

  
                       

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego