39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
 SAMORZAD STUDENCKI

Samorząd studencki WSGiZ zapoczątkował swoją działalność w styczniu 2000 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Regulamin, który określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu studenckiego.

Samorząd studencki WSGiZ reprezentuje wszystkich studentów - stacjonarnych i zaocznych. Przedstawiciel studentów, delegowany przez Samorząd, zasiada w Senacie, a inni jego przedstawiciele biorą udział w pracach komisji stypendialnych zajmujących się przyznawaniem pomocy socjalnej studentom będącym w trudnych warunkach materialnych.

Program działania Samorządu studentów WSGiZ obejmuje kilka sfer ze szczególnym uwzględnieniem:
  • dbałości o interesy bytowe, naukowe i kulturalne studentów,
  • realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych,
  • wspomagania rozwoju studentów i uczelni,
  • współpracy z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
  • reprezentowania szkoły w środowisku studenckim

W roku akademickim 2016/2017 w skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzą:

Samorząd Studencki:

I Rok :
Dorota Korycka
Paszkowski Tomasz  - 605880315

II Rok :
Jolanta Jacek - 696945129
Artur Kosowicz - 781055714

III Rok:
Angelika Hyjek  - 733503569
Wojciech Krempa  - 663224220
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego