39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


inau2010.php
 

Kolejny wykład na Uniwersytecie ‘La Sapienza’ w Rzymie!

      Po półtorarocznej przerwie lektor języka angielskiego WSGiZ w Krakowie w Zamiejscowym Wydziale Ekonomii w Mielcu, a jednocześnie doktorant IV roku studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, mgr Marek Paduch, powrócił na Uniwersytet Rzymski ‘’La Sapienza’’ w Rzymie, gdzie spędził kilka dni wakacyjnych w lipcu, doskonaląc swój warsztat naukowy.
      Podczas pobytu w Wiecznym Mieście mgr Marek Paduch przeprowadził kwerendę w bibliotece uniwersyteckiej Uniwersytetu Rzymskiego ‘’La Sapienza’’, w której zbierał materiały dotyczące swojej rozprawy doktorskiej pt.’’Ethnosemantics of the Concept of Happiness in American English and Polish’’ (‘’Etnosemantyka pojęcia szczęścia  w amerykańskiej odmianie języka angielskiego i w języku polskim’’). Ponadto, wziął udział w szkoleniu nt. ‘’Rozwój akademicki  i osobowy na uniwersytecie’’, zorganizowanym przez Uniwersytet Rzymski i przedstawiającym, między innymi, mocne i słabe strony kariery zawodowej nauczyciela akademickiego.
       Punktem kulminacyjnym pobytu w Rzymie był gościnny wykład Marka Paducha, wygłoszony w języku angielskim i skierowany do społeczności akademickiej Uniwersytetu ‘’La Sapienza’’ na Wydziale Historii, Kultury i Religii. Temat wykładu brzmiał: ‘All about Love – in search of Semantic Clarification of the Concept’ (‘Wszystko o miłości –  w poszukiwaniu jasności semantycznej pojęcia’). W wykładzie doktorant zwrócił uwagę na różne definicje miłości, rozmaite typy tej domeny emocjonalnej, metaforyczne znaczenie omawianego pojęcia oraz różnice kulturowe determinujące postrzeganie i rozumienie miłości jako kategorii uniwersalnej.
       „Rzymskie wakacje’ na Uniwersytecie Rzymskim ”La Sapienza’ (dosł. wiedza) to efekt kooperacji Marka Paducha jako doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego z pracownikami Uniwersytetu Rzymskiego: prof. Francesco Gui oraz prof. Alberto Pigliacellim, z którymi doktorant współpracował w latach poprzednich w ramach programów Unii Europejskiej ‘Uczenie się przez całe życie’. Obie strony podtrzymują chęć dalszej współpracy  i kontynuacji prelekcji z zakresu kategorii emocjonalnych. Jednakże wydaje się, że po wykładach dotyczących pojęcia szczęścia i miłości, tym razem czas na kolejne wyzwanie natury semantycznej, dotykającej de facto płaszczyzny zarówno filozoficznej, jak                    i socjologicznej, psychologicznej czy antropologicznej.
 

 


 


 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego