39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


aaaa

  STYPENDIA   -  ROK AKADEMICKI  2017/18Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:
 1. Stypendium socjalne (jeżeli dochód w jego rodzinie nie jest wyższy niż  850,20zł netto na członka rodziny)  wniosek - Zał.1A
 2. Stypendium z tytułu niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) wniosek - Zał.1B
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów -  wniosek Zał.1D
 4. Stypendium ministra za  osiągnięcia w nauce – na wniosek  rektora zaopiniowany przez Radę Wydziału
 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na wniosek  rektora zaopiniowany przez Radę Wydziału
 6. Zapomogi losowe wniosek - Zał.1C

  Załączniki (pliki do pobrania):

  • Wniosek o stypendium socjalne (zal1a.doc) (zal1a.pdf)
  • Wniosek o stypendium z tytułu niepełnosprawności (zal1b.doc) (zal1b.pdf)
  • Wniosek o zapomogę losową (zal1c.doc) (zal1c.pdf)
  • Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zal1d.doc) (zal1d.pdf)
  • Załącznik 2 - Oświadczenie (zal2.doc) (zal2.pdf)
  • Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące ryczałtu i karty podatkowej (zal3.doc) (zal3.pdf)
  • Załącznik 4 - Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (zal4.doc) (zal4.pdf)
  • Załącznik 5 - Oświadczenie Dotyczące sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta w przypadku wykazania dochodu niższego od minimum socjalnego lub braku możliwości ustalenia dochodu w rodzinie studenta (zal5.doc) (zal5.pdf)
  • Załącznik 6 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  (zal6.doc) (zal6.pdf)
  • Załącznik 7 - Oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium na kolejny semestr- (zal7.doc) (zal7.pdf)

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego