39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


 WSGiZ

Podpisanie umowy o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych między Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

 

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych. W dobie globalizacji i wprowadzanych innowacji we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka kompetentna kadra to kapitał, który staje się w coraz większym stopniu kluczem do sukcesu zarówno firm jak i instytucji publicznych. Wzrost kompetencji z kolei rodzi potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowania do zmieniającego się rynku pracy. Jest to szczególnie istotne w warunkach dostrzegalnego spowolnienia gospodarczego, pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw i spadku popytu na pracę. Rozszerzając ofertę kształcenia ustawicznego Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu reprezentowana przez Rektora Pana doc. dr Wacława Nelca podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Umowa została sfinalizowana w dniu 11 maja 2012 roku. W ramach podpisanej umowy realizowane będą studia podyplomowe na kierunkach:


 • ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA
 • ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH
 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA ZAAWANSOWANYCH
 • STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO
 • Organizatorem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Wykłady poprowadzą głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy życia gospodarczego. Program, materiały do zajęć oraz zaświadczenia i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zapewnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria odbywać się będą w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 1. Bliższe informacje można uzyskać w punkcie rekrutacyjno - informacyjnym mieszczącym się w WSGiZ w Mielcu. Numer telefonu 17 773-53-50, z informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych można się również zapoznać na stronie Uczelni www.wsgiz.mielec.pl   
  Rektor WSGiZ doc. dr W. Nelec i Dyrektor/Koordynator Programów MBA dr P. Buła UE (z lewej) po zawarciu umowy dotyczącej współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego