39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


WŁADZE WSGiZ W Krakowie
 

Rektor - PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ PRUSEK 

Prorektor -   DOC. DR WACŁAW NELEC 
Wydział‚ Ekonomii w Mielcu
Dziekan -  DR ANDRZEJ SKOWRON
Prodziekan - DR TADEUSZ MATUSZKIEWICZ
ADMINISTRACJA
Kwestor - mgr  Maria Sukiennik-Pająk
Kierownik Dziekanatu -  mgr Bożena MaziarzMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego