39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

Zasady składania  pracy   dyplomowej  i  egzaminu  dyplomowego przez  słuchaczy studiów podyplomowych

1. Słuchacz  studiów podyplomowych  zobowiązany jest przygotować pod opieką promotora oraz obronić pracę  dyplomową. Obrona pracy  jest równoznaczna ze złożeniem egzaminu dyplomowego.
2. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz  zobowiązany jest dopełnić wszystkie wymogi regulaminowe i finansowe wobec Uczelni, do których należą:
zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich przedmiotów objętych programem  studiów
zaliczenie seminarium dyplomowego
zaliczenie praktyki  zgodnie z wybraną specjalnością
złożenie indeksu i z wszystkimi wymaganymi wpisami
złożenie w Dziekanacie  uczelni, po akceptacji promotora  dwóch  egzemplarzy pracy  dyplomowej:
 • 2 egzemplarze w  sztywnej  okładce
 • 1  egzemplarz przeznaczony do archiwizacji w  okładce miękkiej, (wydrukowany dwustronne, czcionką nr 10, z zachowaniem pojedynczych odstępów między wierszami,
 • zapisu elektronicznego  na płycie. a także opisanej płyty CD -opis powinien zawierać:
   
  Imię i nazwisko studenta
  Numer albumu
  TYTUŁ PRACY PODYPLOMOWEJ

3. Uregulowanie zobowiązań  finansowych wobec uczelni
4. Pracę dyplomową ocenia promotor i recenzent
5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją złożoną z przewodniczącego oraz promotora i recenzenta pracy i kierownika studiów (sekretarz).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego