39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Statut WSGiZ
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


POD

STUDIA PODYPLOMOWE
 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Cel studiów
Zarządzanie Projektami to kierunek dostosowany przede wszystkim do potrzeb pracowników realizujących zadania wymagające integracji wieloosobowego zespołu ludzi często reprezentujących różnorakie specjalizacje zawodowe. W trakcie studiów słuchacze będą mieli okazje zapoznać z interesującą ich problematyką rozpoczynając od zagadnień najbardziej ogólnych (wprowadzenie do zarządzania projektami) do zagadnień szczegółowych (np. prawne zagadnienia zarządzania projektami). Zajęcia prowadzone są zarówno przez praktyków, specjalistów z zakresu szkoleń, jak przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Uczestnictwo w studiach pozwoli na rozszerzenie lub nabycie umiejętności wymaganych i potrzebnych w realizacji projektów organizacyjnych, w szczególności związanych ze stosowaniem metod, technik i narzędzi niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia projektów, tworzenia zespołów projektowych, ustalenia właściwych kanałów komunikowania się, odgrywania odpowiednich ról, w tym przywódczych.

Program studiów:
1. Podstawy zarządzania
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami
3. Audyt w realizacji działalności projektowej
4. Tworzenie zespołów projektowych
5. Zarządzanie marketingowe
6. Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu projektami
7. Jakość w zarządzaniu projektami
8. Zarządzanie zmianą
9. Motywowanie zespołów projektowych
10. Opłacalność inwestycji w zarządzaniu projektami
11. Promocja projektów
12. Rozwiązywanie konfliktów w  grupie
13. Zarządzanie strategiczne
14. Podstawy komunikowania się i negocjacji w pracy projektowej
15. Zarządzanie ryzykiem w  projekcie
16. Wspomaganie informatyczne w  realizacji projektów – MS Project
17. Zarządzanie międzynarodowe
18. Controlling realizacji projektów
19. Prawne zagadnienia zarządzania projektami
20. Metodyki zarządzania projektami
21. Budżetowanie i rachunkowość projektów
22. Zarządzanie czasem
23. Seminarium dyplomowe

Profil słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych, które kierują lub zamierzają w przyszłości kierować projektami. Studia dwusemestralne, 180 godzin zajęć. 

Cena za studia podyplomowe Zarządzanie Projektem wynosi 4100 złMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego