Konferencja Naukowa PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 20-21 czerwca 2014 roku

Konferencja Naukowa PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 20-21 czerwca 2014 roku

 

patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl

Miejsce konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec

Cel konferencji
Celem konferencji jest rozpoznanie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczych Polski w warunkach integracji europejskiej oraz nakreślenie kierunków działań polityki ekonomiczno-społecznej w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020.

Ramowy Program Konferencji

20 CZERWIEC – I dzień obrad

16.00 Otwarcie konferencji przez JM Rektora doc. dra Wacława Nelca oraz Prof. dra hab. Andrzeja Pruska

16.15 – I sesja plenarna – prowadzący prof. dr hab. Zbigniew Zioło

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski
Specyfika budżetu instytucji publicznej i jej skutki organizacyjne
prof. dr hab. Andrzej Prusek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Perspektywy rozwoju Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwojowych
prof. dr hab. Stanisław Lis – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Konkurencyjność wymiany handlowej Polski w Unii Europejskiej

17.30 – II sesja plenarna – prowadzący doc. dr Wacław Nelec

prof. dr hab. Zbigniew Zioło – Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Miejsce Polski w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej
dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kontrowersje wobec antykryzysowych działań Unii Europejskiej
dr Dariusz Żmija – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Przekształcenia strukturalne w polskim rolnictwie w latach 2002-2010
dr Joanna Kudełko – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Perspektywy rozwoju procesów konwergencji polskich regionów w okresie integracji europejskiej
mgr Kinga Szmigiel – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na polski rynek pracy

19.00 dyskusja

21 czerwiec – II dzień konferencji

9.00 III sesja plenarna – prowadzący prof. dr hab. Andrzej Prusek

doc. dr Danuta Golik, – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Perspektywy rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce w warunkach integracji europejskiej
doc. dr Wacław Nelec – Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania
Znaczenie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rynku pracy subregionu mieleckiego w latach 2007-2012
mgr Justyna Kątnik-Prokop – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE

10.30 – 10.45 dyskusja

10.45 Podsumowanie konferencji

Referaty o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wyd. proszę składać u organizatorów do dnia konferencji. Przedstawione referaty zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji zewnętrznej.

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Prusek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Stanisław Lis
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Organizatorzy Konferencji

Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel. 12 2935360, fax 12 2935985

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania,
Wydział Ekonomii w Mielcu
ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec
tel. 17 773-53-50 fax. 17 773-53-58
email: wsgiz@wsgiz.mielec pl
Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Andrzej Prusek
Doc. dr Wacław Nelec
Dr Joanna Kudełko
Mgr Anna Groele


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana