Konferencja Naukowa pt.:”Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski” 17-18 stycznia 2013 roku

W dniach 17-18 stycznia, w nowej siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania przy ul. Warszawskiej 1, odbyła się konferencja naukowa pt.:” Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski”.

W konferencji wzięli udział naukowcy z wiodących polskich ośrodków akademickich. W pierwszym wystąpieniu prof. Jerzy Żyżyński z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał strukturalne uwarunkowania kryzysu w UE i ich wpływ na sytuację w Polsce. Kolejny prelegent – prof. Andrzej Prusek – przedstawił implikacje kryzysu dla wspólnotowej polityki spójności, natomiast prof. Zbigniew Zioło zarysował wpływ kryzysu na kształtowanie się polskiej przestrzeni gospodarczej. Kolejne wystąpienie dotyczące działań antykryzysowych w zakresie aktywności gospodarczej podejmowanych w Polsce i w innych krajach europejskich wygłosił doc. dr Wacław Nelec, zaś doc. dr Andrzej Skowron określił wpływ kryzysu strefy euro na zakłócenia równowagi zewnętrznej i wewnętrznej państw strefy.

W kolejnych wystąpieniach dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentowała postawy krajów UE wobec kryzysu w strefie euro, prof. Stanisław Lis i Justyna Kątnik-Prokop przedstawili analizę empiryczną deficytu i długu publicznego w krajach UE. Podczas ostatniej sesji plenarnej konferencji dr Danuta Golik i Kinga Szmigiel przedstawiły analizę rozwoju odnawialnych form energii w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, natomiast Tadeusz Matuszkiewicz omówił sytuację polskiego przemysłu obronnego na tle sytuacji w branży w skali światowej.

Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja dotycząca różnych aspektów ekonomicznych związanych z kryzysem. W dyskusji, poza prelegentami, udział wziął również senator Władysław Ortyl, który odniósł się do roli funduszy unijnych w okresie spowodowanego kryzysem spowolnienia gospodarczego.
Uczestnicy konferencji wzięli także udział w wizycie studyjnej w firmie Kirchhoff.
TM


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana