Konferencja naukowa pt. „Rola średnich ośrodków miejskich jako regionalnych biegunów rozwoju społeczno-gospodarczego” 03 listopada 2017 roku

Konferencja naukowa
ROLA ŚREDNICH OŚRODKÓW MIEJSKICH JAKO REGIONALNYCH BIEGUNÓW ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

3 listopada 2017 r.
MIELEC

godz.16.00 – 16.10 . Wprowadzenie do konferencji i powitanie.

I sesja – prowadzący: Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński

godz.16.15 – 16.35
„Perspektywy rozwoju miast średnich i małych oraz obszarów wiejskich w Polsce” – prof. dr hab. Andrzej Prusek

godz. 16.35 – 16.55
„Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. dla przedsiębiorców i start-upów” – prezes MARR, Józef Twardowski

godz. 16.55 – 17.30 Przerwa

II sesja – prowadzący: doc. dr Wacław Nelec.

godz.17.30 – 17.45
„Wpływ infrastruktury transportowej na rozwój średnich miast na przykładzie miasta Mielca” – dr Andrzej Skowron

godz. 17.45 – 18.00
„Miasta średniej wielkości w koncepcjach zrównoważonego rozwoju” – dr Tadeusz Matuszkiewicz

godz.18.00 – 18.15
„Koncepcja Smart City i jej realizacja w warunkach polskich” – dr Marek Mróz, mgr Patrycja Mróz

godz.19.00 podsumowanie i zakończenie konferencji


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana