Podpisanie umowy o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych między Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 11 maja 2012 roku

Podpisanie umowy o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych między Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych. W dobie globalizacji i wprowadzanych innowacji we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka kompetentna kadra to kapitał, który staje się w coraz większym stopniu kluczem do sukcesu zarówno firm jak i instytucji publicznych. Wzrost kompetencji z kolei rodzi potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowania do zmieniającego się rynku pracy. Jest to szczególnie istotne w warunkach dostrzegalnego spowolnienia gospodarczego, pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw i spadku popytu na pracę. Rozszerzając ofertę kształcenia ustawicznego Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu reprezentowana przez Rektora Pana doc. dr Wacława Nelca podpisała umowę o współpracy w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Umowa została sfinalizowana w dniu 11 maja 2012 roku. W ramach podpisanej umowy realizowane będą studia podyplomowe na kierunkach:

ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM – STUDIA MENADŻERSKIE TYPU MBA
ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W JEDNOSTKACH FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZARZĄDZANIE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA ZAAWANSOWANYCH
STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

Organizatorem dwusemestralnych studiów podyplomowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania w Mielcu. Wykłady poprowadzą głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy życia gospodarczego. Program, materiały do zajęć oraz zaświadczenia i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zapewnia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria odbywać się będą w siedzibie WSGiZ w Mielcu przy ulicy Sękowskiego 1. Bliższe informacje można uzyskać w punkcie rekrutacyjno – informacyjnym mieszczącym się w WSGiZ w Mielcu. Numer telefonu 17 773-53-50, z informacjami dotyczącymi studiów podyplomowych można się również zapoznać na stronie Uczelni www.wsgiz.mielec.pl


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana