Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 22 marca 2012 roku

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego….
22 marca 2012 roku w Auli Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy współudziale członków Komisji Rady Powiatu: Regulaminowej i Porządku Publicznego, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego miast i gmin powiatu mieleckiego.
Podczas spotkania dokonano analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikającego z aktualnej oceny zagrożenia. Wiodącym tematem posiedzenia była ocena gotowości sił i środków będących w dyspozycji organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz stanu infrastruktury  melioracji do ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców powiatu mieleckiego. Wspólnie dokonana została analiza problematyki powodzi – której nie da się uniknąć jako zjawiska naturalnego lecz można wpływać na jej minimalizowanie – czemu poświęcona była merytoryczna dyskusja celem wyciągnięcia kolejnych wniosków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zamieszkałych na terenach zagrożonych powodzią.

Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana