PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

UWAGA !!!

STUDENCI i ABSOLWENCI

STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

W roku akademickim 2021/2022 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania uruchamia studia podyplomowe

z zakresu

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

Studia  adresowane są do studentów oraz absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków,  chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela oraz podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse do pozyskania zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.

Studia  mają charakter kwalifikacyjny – nadają uprawnienia pedagogiczne
i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół oraz placówkach oświatowych. Program studiów obejmuje najnowsze wymagania prawne i organizacyjne w zakresie „przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu”.

Wszystkie wykłady i obrony prac dyplomowych odbywają się  w siedzibie uczelni, przy ulicy Biernackiego 6.

Planowany termin rozpoczęcia studiów – 20 listopada 2021 roku.

  Bliższych informacji oraz zapisy dotyczące podjęcia w/w studiów
w Dziekanacie WSGiZ lub pod numerem tel. 17 7735350.

 

 

 Przygotowanie Pedagogiczne


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne