Rozdanie Certyfikatów Unijnych Programu „Matematyka i ekonomia na Bank” 22 czerwca 2011 roku

Unijne Certyfikaty rozdane…

W dniu 22 czerwca br. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. ks. Romana Sitki w Mielcu rozdano na uroczystości zakończenia roku szkolnego certyfikaty ukończenia projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki Zarządzania w Krakowie Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Mielcu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2, Priorytetu IX POKL. Całkowity budżet projektu wyniósł 257 688,41 zł w tym 34 980,00 wkład własny. Projekt „Matematyka i ekonomia na bank” był realizowany w okresie od 01.04.2010r. – 30.06.2011r.

Uczniowie trzecich klas Technikum Ekonomicznego otrzymali bezpłatną wiedzę i znacząco wzbogacili własne umiejętności z zakresu: bezstresowych form nauczania, języka angielskiego w ekonomii, programów komputerowych stosowanych w ekonomii, egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matematyki na maturze. Uczestniczyło w nim w ramach porozumienia między szkołami 48 beneficjentów pochodzących z obszarów o utrudnionym dostępie do edukacji (obszary wiejskie, młodzież z rodzin biednych, półsieroty). Możemy mówić o bardzo dużym sukcesie tego przedsięwzięcia. Fakt 100 procentowego uczęszczania młodzieży na zajęcia oraz bardzo wysoka średnia ocen uzyskiwana przez nich z poszczególnych modułów jednoznacznie o tym sukcesie świadczy.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana