Rzymskie seminarium w La Sapienza 22 września 2015 roku

Rzymskie seminarium w La Sapienza!

Lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Mielcu i zarazem doktorant językoznawstwa angielskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Marek Paduch, kontynuuje naukową przygodę w Uniwersytecie Rzymskim ‘La Sapienza’. Przebywając w lipcu i sierpniu w najsłynniejszym rzymskim uniwersytecie, Marek Paduch przypieczętował swoje akademickie aspiracje ‘wykładowym trio’, gdyż była to jego 3. z kolei wizyta doktorancka w Wiecznym Mieście!

Doktorant odwiedził Wydział Historii, Kultury i Religii Uniwersytetu Rzymskiego, biorąc udział w ekskluzywnym seminarium naukowym nt. Cultural Differences between Italy and Poland in Modern and Contemporary Times with regard to the concept of Life, Happiness and Common Values (tłum. Różnice kulturowe pomiędzy Włochami i Polską w czasach współczesnych w odniesieniu do pojęcia życia, szczęścia i wspólnych wartości) podczas którego wygłosił referat naukowy w języku angielskim pt. Universal Values in the Era of Globalisation (tłum. Wartości uniwersalne w erze globalizacji).

Kilka dni spędzonych w otoczeniu naukowców Uniwersytetu Rzymskiego ‘La Sapienza’ umożliwiło Markowi Paduchowi poznanie warunków pracy i funkcjonowania prestiżowego Uniwersytetu, wymianę doświadczeń z wykładowcami i naukowcami pracującymi w ‘La Sapienza’ (dosł. wiedza) oraz szlifowanie naukowych umiejętności pod okiem swoich włoskich mentorów: prof. Francesco Gui, prof. Alberto Pigliacelliego oraz dra Luigi Cananniego. Rzymskie seminarium było kolejnym etapem mieleckiego doktoranta w drodze do uwieńczenia jego kariery naukowej oraz sfinalizowania pracy doktorskiej.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana