Spotkanie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Władysława Ortyla ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu 27 stycznia 2012 roku

Spotkanie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Władysława Ortyla ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu

„Rozwój regionalny i fundusze europejskie szansą rozwoju Polski Wschodniej” było tematem wykładu, którego organizatorem był Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu doc. dr Wacław Nelec oraz profesor zw. dr hab. Andrzej Prusek. W spotkaniu udział wzięło około 70 osób, a wśród nich studenci oraz reprezentanci świata nauki.

Senator RP omówił cel główny programu, jakim jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej. Następnie wyjaśnił obszary wsparcia oraz przedstawił instrumenty polityki regionalnej w ramach poszczególnych programów operacyjnych realizowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej na: http://www.hej.mielec.pl/miasto2/edukacja/art445.html

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana