Studia magisterskie

Harmonogram SUM semestr I

Harmonogram SUM semestr II

Informacja o płatności czesnego dla SUM semestr I

Informacja o płatności czesnego dla SUM semestr II

UWAGA!!!

ZBIÓRKA W DNIU WYJAZDU O GODZ. 4.45 przed budynkiem Uczelni ul. Warszawska 1

Obecność obowiązkowa.

Osoby które z przyczyn losowych nie mogą brać udziału w wyjeździe proszone są o dostarczenie stosownego zaświadczenia.

 

Harmonogram

zjazdu w Toruniu w dniu 27.10. 2018 roku

na studiach II stopnia, I rok 

 

 

Godz.

Przedmiot

Wykładowca

sala

Sobota

27.10.2018 r.

 

11.00 – 11.30

Spotkanie z p. Dziekan

dr Joanna Górska-Szymczak

AULA

11.30 – 12.00

Spotkanie z pracownikiem Dziekanatu

Anna Fik

AULA

12.00 – 12.30

Konsultacje w sprawie praktyk studenckich

dr Anna Więcławska

AULA

12.30 – 13.00

Szkolenie antyplagiatowe

dr Wojciech Sławiński

AULA

13.00 – 13.30

Przerwa

 

 

13.30 – 15.00

Szkolenie BHP

mgr Mirosław Szumlański

AULA

15.00.

Trening umiejętności interpersonalnych

mgr Jacek Pekról

AULA

 

Studenci zainteresowani złożeniem wniosków na stypendia!

Prosimy o zabranie ze sobą kompletu wypełnionych dokumentów dotyczących stypendiów,

 

 

 

STYPENDIA

W roku akademickim 2018/2019 studenci studiów magisterskich mogą uzyskać stypendia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do Komisji Stypendialnej najpóźniej do dnia  31 października 2018 r. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Dokumenty

Regulamin stypendialny na rok 2018/2019

Wzory wniosków (aktualne na rok akademicki 2018/2019):

 

 

Studia magisterskie 2018

 

formularz rekrutacyjny studia magisterskie (pobierz plik *.doc)

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana