Studia magisterskie

Zapraszamy na dwuletnie tj. czterosemestralne Studia Magisterskie Uzupełniajace na Kierunku Administracyjno -Ekonomicznym.

Studia magisterskie sa dostepne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

W obrębie kierunku do wyboru proponujemy dwie specjalności, które stwarzają  absolwentom najwieksze szanse zatrudnienia lub uruchomienia własnej działalnisci gospodarczej:

– Menadżer biznesu

– Administracja i gospodarka terytorialna

 

STYPENDIA

W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów magisterskich mogą uzyskać stypendia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać do Komisji Stypendialnej najpóźniej do dnia  31 października 2020 r. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Dokumenty

Regulamin stypendialny na rok 2020/2021

Wzory wniosków (aktualne na rok akademicki 2020/ 2021):

 

 

Studia magisterskie 2020

 

formularz rekrutacyjny studia magisterskie (pobierz plik *.doc)

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Menadżer biznesu
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Przygotowanie pedagogiczne