Uroczysta inauguracja XII roku akademickiego 2010/2011 08 października 2010 roku

XII Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 za nami…

Szanowni Państwo,

W dniu 8 października 2010 roku zainaugurowaliśmy XII Rok Akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Wydziału Ekonomii w Mielcu.

Oficjalna Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 rozpoczęła się o godz. 12.00 w Auli Uczelni. Wśród wybitnych gości zaproszonych na inaugurację roku byli m.in.: Senator RP – Pan Władysław Ortyl, Prezydent Mielca – Pan Janusz Chodorowski, Kierownik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Mielca Pan Józef Witek, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Pan Marek Paprocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Pan Adam Chrabąszcz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Stanisław Stachowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pan Stanisław Tomza, Dyrektor Oddziału ARP zarządzającą SSE EURO-PARK MIELEC Pan Mariusz Błędowski, Kierownik działu Promocji SSE Pani Małgorzata Hoszowska, Prezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Zdzisław Klonowski, Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Pan Grzegorz Król oraz wieloletni Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu Pan Władysław Stala.

Podczas uroczystej inauguracji gościliśmy także naszych kolegów nauczycieli i dyrektorów szkół średnich, tj.: Dyrekcję Zespołu Szkół Ekonomicznych Panią Teresę Ciszek, Panią Annę Zawrzykraj, Panią Martę Mysonę, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Pana Jana Myśliwca, Dyrektora Mieleckiej Szkoły Biznesu Pana Janusza Kotarbę, Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego Pana Zbigniewa Witek, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Pana Stanisława Starzyka, z którymi od wielu lat współpracujemy, kontynuując edukację absolwentów z tych szkół na naszej uczelni.

Uczelnia gościła także dyrektorów spółek, firm i instytucji mieleckich, a także komendantów służb mundurowych, którzy wspierają naszą uczelnię, poprzez zatrudnianie naszych studentów i absolwentów, udostępnianie im materiałów do prac dyplomowych oraz przyjmowanie ich na praktyki i staże.

W planie tegorocznej inauguracji roku znalazły się m.in.:

Gaude Mater Polonia
Przemówienie inauguracyjne JM Rektora doc. dr Wacława Nelca
Immatrykulacja studentów I roku
Gaudeamus Igitur
Wręczenie wyróżnień najlepszym absolwentom WSGiZ w roku akademickim 2009/2010
Przemówienie Przedstawiciela Samorządu Studenckiego
Wykład inauguracyjny Prof. zw. dr hab. Andrzeja Pruska na temat: „Programowanie rozwoju Unii Europejskiej w Strategii EUROPA 2020”

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2010/2011 na ręce J.M. Pana Rektora Doc. dr Wacław Nelca złożyli:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani Prof. Barbara Kurdycka
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pan Tomasz Poręba
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Krystyna Skowrońska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Krzysztof Popiołek
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Zygmunt Cholewiński
Wojewoda Podkarpacki – Pan Mirosław Karapyta
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu – Dr hab. Kazimierz Jeremczuk
Rektor Politechniki Rzeszowskiej – Prof. dr hab. inż..Andrzej Sobkowiak
Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli – Doc. dr inż. Janusz Bec
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu – Pani Teresa Ciszek


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana