Uroczysta inauguracja XIX-tego roku akademickiego 2017/18 13 października 2017 roku

Uroczysta inauguracja XIX-ego roku akademickiego 2017/2018

W piątek 13 października 2017 roku po raz dziewiętnasty odbyła się inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w auli uczelni w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1. Uroczystego otwarcia dokonał rektor WSGiZ prof. dr hab. Andrzej Prusek. Wskazał on na stabilną sytuację uczelni, która co roku przyciąga w swoje mury stałą liczbę nowych studentów, pomimo niekorzystnych krajowych tendencji związanych z niżem demograficznym. Zarysował on zarazem plany poszerzenia działalności edukacyjnej i naukowej WSGiZ, które umożliwią uczelni dalszy rozwój.

Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów I roku czyli przyjęcie ich poczet studentów uczelni. Następnie prodziekan Wydziału Ekonomii dr Tadeusz Matuszkiewicz wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”. Uroczystość uświetnił Chór Młodzieżowy I LO w Mielcu pod dyrekcją Pawła Lisa.


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana