Uroczysta inauguracja XVI-tego roku akademickiego 2014/15 10 października 2014 roku

Uroczysta inauguracja XVI-ego roku akademickiego 2014/2015

Dnia 10 października w siedzibie Uczelni przy ulicy Warszawskiej 1 odbyła się szesnasta już uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014 / 2015. Inaugurację tradycyjnie poprzedziła Msza św. w kaplicy św. Stanisława Kostki (Bursa) w intencji pracowników i studentów WSGiZ w Mielcu. Uroczystość otwarła pieśń „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru mieszanego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego prowadzonego przez dyrygenta Pawła Lisa. Następnie przemówienie wygłosił doc. dr Wacław Nelec – rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, w którym podsumował 15 lat działalności Uczelni. Wskazał jej dotychczasowe osiągnięcia oraz podkreślił jej istotne znaczenie w subregionie mieleckim ( liczba 1800 absolwentów). W dalszej części Uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku poprzedzona wystąpieniem Przewodniczącej Samorządu Studenckiego, Agnieszki Kogut. Po Gaudeamus Igitur i krótkim koncercie w wykonaniu Chóru Młodzieżowego I LO w Mielcu, odbył się interesujący wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Sokołowskiego, prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na temat: „Polityka i statystyka”.
W inauguracji roku akademickiego w WSGiZ w Mielcu uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Obecni byli m.in. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Joanna Rębisz, wiceprezydent miasta mielca –Bogdan Bieniek, przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Myśliwiec, członek Zarządu starostwa powiatu mieleckiego – Andrzej Kurdziel, dyrektorzy szkół i przedstawiciele innych, ważnych instytucji subregionu mieleckiego.

 

 


Studia licencjackie Kierunek Ekonomia

SPECJALNOŚCI

 • Rachunkowość i Bankowość
 • Ekonomika i Zarządzania Firmą
 • Ekonomika i Zarządzania Produkcją
 • Gospodarka i Administracja Publiczna
 • Ekonomika Turystyki i Rekreacji
 • Ekonomika Transportu, Spedycji
  i Usług Logistycznych
Studia magisterskie Kierunek Administracyjno-Ekonomiczny

SPECJALNOŚCI

 • Studia menedżerskie (biznesowe)
 • Administracja i gospodarka terytorialna
Studia podyplomowe

 

 • Zarządzanie oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie personelem
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach organizacjach gospodarczych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie typu MBA
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Szacowanie nieruchomości
 • Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania j. angielskiego
 • Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i profilaktyka
 • Logopedia
 • Kosmetologia stosowana